K akčnímu plánu PUMMO aneb (ne)udržitelná mobilita v Olomouci

Projev na zastupitelstvu města Olomouce Vážení zastupitelé, dovolte mi, abych se jako zástupce veřejnosti vyjádřil k předkládanému bodu. Akční plán PUMMO, neboli Plánu udržitelné mobility pro rok 2023 je sice „jen” běžný dokument, každoročně schvalovaný zastupitelstvem. Zároveň nám ale jasně ukazuje, jak se v Olomouci přistupuje k veřejnému prostoru a podpoře udržitelné mobility. Vystupuji zdePokračovat ve čtení „K akčnímu plánu PUMMO aneb (ne)udržitelná mobilita v Olomouci“

Lokální dějiny a sebeurčování komunity

18. 6. 2014, London Rediscovered, Arthouse Cinema, Crouch End (Herringey) Každé město, každá lokalita, městská část nebo čtvrť generuje své vlastní, lokální dějiny. Dějiny místa, lidí, vzájemných vztahů a událostí. Většina těchto lokálních bodů paměti zůstává nezaznamenána, některé z nich se však stanou součástí audiovizuální sítě, paměti zaznamenané kamerou, fotoaparátem, diktafonem (v dnešní době stále častějiPokračovat ve čtení „Lokální dějiny a sebeurčování komunity“

České (za)bijáky

Systematický a koncepční přístup k národnímu kinematografickému dědictví může mít mnoho podob. Na Slovensku nabral podoby průběžného restaurování pokladů filmotéky a vydávání tematických DVD boxů s frekvencí několika titulů ročně. V Polsku nese národní kinematografická hrdost název Filmoteka Szkolna. V Česku máme ambiciózní Koncepci digitalizace českých filmových děl a dva restaurované filmy: Marketu Lazarovou a Hoří má panenko. NicPokračovat ve čtení „České (za)bijáky“

Léčba filmu Klausem

„Proč by z daní paní Vomáčkové, která za svoji pro společnost užitečnou práci dostane sotva tolik, aby mohla zaplatit nájemné a neumřela hlady, měli být dotováni všichni ti namyšlení darmožrouti, tzv. umělci, kteří dávno zapomněli, že umělci před řadou desetiletí pracovali a žili pro národ a k jeho pozvednutí. Tihle – stačí se podívat naPokračovat ve čtení „Léčba filmu Klausem“

Guláš velikánů na ČT2

Pro mnohé volba nového ředitele České televize Petra Dvořáka v loňském roce zavdala prostor k očekávání, mimo jiné v oblasti programových změn. Pro bývalého ředitele Novy byla ideová proměna čtyř kanálů bezesporu výzvou, stejně jako metamorfóza „jiného prostoru“, druhého kanálu ČT. Jak je již dnes zřejmé, bašta alternativy si po personálních rošádách Jiřího Janečka a pod novým vedenímPokračovat ve čtení „Guláš velikánů na ČT2“

Autority od filmu

Autority a průmysl. Obě slova jako by patřila do slovníku minulého století, potažmo tisíciletí, do slovníku zašlé epochy. V přímém přenosu sledujeme, jak se těžiště přesouvá k průmyslům kreativním. Gigantické průmyslové areály železáren, oceláren a těžišť či skladů fosilních paliv již vzhledem k proměně společnosti nemohou sloužit a neslouží svému původnímu účelu. Totéž by mělo platit pro těžkýPokračovat ve čtení „Autority od filmu“