Filmová výchova

Vedle působení v Asociaci také spolupracuji na českých i evropských projektech a programech – Metodika audiovizuální výchovy pro lektory a učitele (výstupem je mimo jiné oborová mapa FAV), hodnocení projektů film education EACEA – jsem také garantem oboru Filmová/audiovizuální výchova v pracovní skupině Národního pedagogického institutu. Zde se podílím na práci na revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V letech 2019–2023 jsem působil jako předseda Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. V letech 2021-2023 jsem byl také projektovým manažerem rozvojového projektu Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy v ČR financovaného z Fondů EHP a Norska.

Většina textů publikovaných se zaměřením na tento obor je dostupných na stránkách www.filmvychova.cz.

Máte-li zájem o jakékoliv bližší informace nebo mne chcete pozvat na přednášku, seminář či do diskuse, neváhejte se mi ozvat na mail pavel.bednarik@asociacefav.cz nebo telefonicky na 605 844 090.

Výstupy

Rozhovor o filmové výchově v rámci projektu Posílení oboru na 2Market (30. 3. 2022)

%d blogerům se to líbí: