K akčnímu plánu PUMMO aneb (ne)udržitelná mobilita v Olomouci

Projev na zastupitelstvu města Olomouce Vážení zastupitelé, dovolte mi, abych se jako zástupce veřejnosti vyjádřil k předkládanému bodu. Akční plán PUMMO, neboli Plánu udržitelné mobility pro rok 2023 je sice „jen” běžný dokument, každoročně schvalovaný zastupitelstvem. Zároveň nám ale jasně ukazuje, jak se v Olomouci přistupuje k veřejnému prostoru a podpoře udržitelné mobility. Vystupuji zdePokračovat ve čtení „K akčnímu plánu PUMMO aneb (ne)udržitelná mobilita v Olomouci“

Cyklodoprava v Olomouci – tiché našlapování místo systémových řešení

Cyklodoprava v Olomouci není řešena systematicky a má velké rezervy. Jaká by mohla být vize pro Olomouc v této oblasti? Čtěte článek a běžte k volbám.