Udžitelná mobilita v Olomouci? Otevřený dopis radě města.

V pondělí 8. 3. 2021 jsem na zasedání zastupitelstva představil otevřený dopis dvou desítek zástupců odborné veřejnosti směřující k narušení stagnace v oblasti udržitelné mobility. Jsme znepokojeni aktuální nečinností a nezájmem města proměnit způsoby pohybu obyvatel města, stejně jako veřejného prostoru a kvality života.

Celé znění dopisu ke stažení s přílohou zde:

Znění veřejného vystoupení na zastupitelstvu dne 8. 3. 2021

Vážený pane primátore, vážení členové rady, ctění zastupitelé,

Oslovuji Vás jako občan tohoto města, ale také jako zástupce iniciativy za podporu udržitelné mobility v Olomouci. Obracím se však na vás také jako člověk, který je podobně jako ostatní signatáři otevřeného dopisu, zneklidněn nedostatečnou podporou udržitelné mobility, která zasahuje i do kvality života a veřejného prostoru v našem krásném městě.

Více než dvě desítky osobností, architektů, urbanistů, dopravních inženýrů, expertů na cyklodopravu a udržitelnou mobilitu, zastupitelů a povětšinou také aktivních chodců a cyklistů, se na Vás mým prostřednictvím obracejí s výzvou. S výzvou, aby město konečně začalo intenzivně hledat a naplňovat příležitosti, jak posílit udržitelnost dalšího rozvoje Olomouce, zejména s ohledem na udržitelné způsoby dopravy.

Jedna z kapitol dvouleté bilance práce rady, která byla před nedávnem publikována, se jmenuje Udržitelná mobilita. Město Olomouc si rovněž před čtyřmi lety nechalo zpracovat Plán udržitelné městské mobility (PUMMO), který by měl být vyčerpávajícím manuálem udržitelného rozvoje. Nyní je v přípravě jeho aktualizace. Použití marketingových zkratek však ještě neznamená, že je udržitelná mobilita skutečnou prioritou.

Podíváme-li se do schvalovaného Akčního plánu rozvoje města na rok 2021, který dnes hodláte schvalovat, nalezneme sice položku aktualizace PUMMO ve výši 2 mil. Kč, a další částky v řádu statisíců na projekty typu zpracování Parkovací politiky nebo Spokojená Olomouc. Na cyklodopravu má v součtu směřovat 44,2 mil. Kč.

Předpoklady a výchozí podmínky změn jsou tedy jasné. Změna samotná se však neodehraje na papíře nebo v soupisu investičních akcí. Změna se musí odehrát v proměně myšlení lidí, politiků zvolených do vedení města, úředníků zodpovědných za realizaci politických rozhodnutí, ale také většiny obyvatel města. A v tomto ohledu město žalostně zaostává.

Veškerá podpora cyklodopravy se odehrává na úrovni výstavby (stovek metrů) cyklostezek bez vnitřní provázanosti a priorit založených na potřebách uživatelů, případně ve výstavbě nových stojanů na kola, které bohužel momentálně okupují převážně sdílená kola a koloběžky. Komunikace směrem k veřejnosti je kromě PR výstupů nulová, zapojení odborné i laické veřejnosti do plánování a rozvoje města směrem k udržitelnosti je mizivé.

Poslední rok, kdy veřejnou správu, stejně jako každodenní život občanů zasáhla pandemie koronaviru, mohl být rokem, kdy se doženou resty, kdy se soustředíme na skutečně udržitelný rozvoj města. Dle statistik a doporučení významných organizací (např. WHO) je cyklodoprava nejbezpečnějším a nejzdravějším způsobem pohybu. Na místě je tedy otázka: co udělalo město za tento rok k její podpoře? Co udělalo k omezení expandující motorové dopravy a bezpečnosti na silnicích? Jaká smělá řešení představilo? Obávám se, že odpovědi jsou nám známé.

Z dvouleté bilance se mimo jiné dozvíme dle mého skandální informaci, že „dohlížíte na výstavbu dostatečného počtu parkovacích míst u nových bytových domů“. Neměla by rada a magistrát spíše dohlížet na to, aby si obyvatelé města místo všudypřítomných aut zvykli využívat jiné způsoby dopravy?

Jistě se shodneme na tom, že veřejný prostor nemá být odkladištěm soukromého majetku. S ohledem na studiemi podložený fakt, že automobil 95% svého času stojí, slouží Olomouc jako odkladiště zhruba 24 tisícům automobilů každý den. A to, jak jistě uznáte, nemá s udržitelností nic společného.

A právě bezútěšnost této situace, zoufalost stagnace a chybějící vize města v oblasti udržitelné mobility nás přivedla k formulování výzvy a nabídky spolupráce. Spolupráce, která je založená na nejnovějších výzkumech a zkušenostech tří desítek odborníků na městské plánování, udržitelnou mobilitu a cyklodopravu. Ale také zkušenostech lidí „z terénu“, občanů, kteří každý den po městě chodí pěšky nebo jezdí na kolech. Spolupráce, která přináší konkrétní návrhy a kroky, které mohou vést k naplnění potenciálu města Olomouce jako města krátkých vzdáleností. Olomouce, jako místa vhodného pro chůzi a dopravu na kole, jako místa s vysokou úrovní kvality života.

Naše výzva směřuje k několika konkrétním krokům:

  1. Pověření koordinátora pro udržitelnou mobilitu na plný úvazek
  2. Zpracování pořádného komunikačního plánu
  3. Vytvoření pracovní skupiny k UM složené z odborníků i laické veřejnosti
  4. Zřízení nového dotačního programu pro projektu UM
  5. Iniciování veřejné debaty (např. v rámci Do práce na kole)

Pojďme jako občané tohoto města mít smělé ambice. Pojďme zkusit alespoň nasměřovat Olomouc ke kvalitě života a pohybu, které nabízí Vídeň, Kodaň, Utrecht, Münster, Aarhus nebo Mnichov.

Přeji Vám odvahu mít a naplňovat smělé vize pro rozvoj našeho města,

Pavel Bednařík

Publikoval transbedy

Freelance advisor, journalist and film lecturer, specialized in film education strategies, policy and skills. And bicycles.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: